نمایش دادن همه 4 نتیجه

نوار چسب اتیکت ۵ سانت سفید

14,000 تومان
نوار چسب اتیکت 5 سانت سفید که معروف به چسب نروماده و نام های دیگری مثل هوک،لوپ و چسب زبر و نرم و یا زیپ چسب شناخته می شود. نوار چسب اتیکت 5 سانت سفید در خیاطی برای قسمت های کوچک و جزی مثل سر جیب و کفش و همچنین گن لاغری استفاده می کنند.

نوار چسب اتیکت ۵ سانت مشکی

14,000 تومان
نوار چسب اتیکت 5 سانت مشکی که معروف به چسب نروماده و نام های دیگری مثل هوک،لوپ و چسب زبر و نرم و یا زیپ چسب شناخته می شود. نوار چسب اتیکت 5 سانت مشکی در خیاطی برای قسمت های کوچک و جزی مثل سر جیب و کفش و همچنین گن لاغری استفاده می کنند.

نوار چسب اتیکت ۲/۵ سانت سفید

7,000 تومان
نوار چسب اتیکت 2/5سانت سفید که معروف به چسب نروماده و نام های دیگری مثل هوک،لوپ و چسب زبر و نرم و یا زیپ چسب شناخته می شود. نوار چسب اتیکت 2/5سانت سفید  در خیاطی برای قسمت های کوچک و جزی مثل سر جیب و کفش و همچنین گن لاغری استفاده می کنند.

نوار چسب اتیکت ۲/۵سانت مشکی

7,000 تومان
نوار چسب اتیکت 2/5سانت مشکی که معروف به چسب نروماده و نام های دیگری مثل هوک،لوپ و چسب زبر و نرم و یا زیپ چسب شناخته می شود. نوار چسب اتیکت 2/5سانت مشکی درخیاطی برای قسمت های کوچک و جزی مثل سر جیب و کفش و همچنین گن لاغری استفاده می کنند.