نمایش دادن همه 3 نتیجه

نوار پرده ۲ نخ

2,500 تومان
با استفاده ازنوار پرده 2 نخ سوزنی می توان هر مدل پارچه ای نظیر حریر ، تور ،آستر ، مخمل ،شانل ، هازان ودیگر پارچه های پرده ای را در مدل ها ی ساده ، چین دار و پلیسه دوخت.جنس نوار پرده 2 نخ از کتان با کیفیت است که در مقابل...

نوار پرده ۳ نخ

3,000 تومان
با استفاده از نوار پرده 3 نخ سوزنی می توان هر مدل پارچه ای نظیر حریر ، تور ،آستر ، مخمل ،شانل ، هازان ودیگر پارچه های پرده ای را در مدل ها ی ساده ، چین دار و پلیسه دوخت.جنس نوار پرده 3 نخ از کتان با کیفیت است که در مقابل ...

نوار پرده ۴ نخ

4,000 تومان
با استفاده از نوار پرده 4 نخ سوزنی می توان هر مدل پارچه ای نظیر حریر ، تور ،آستر ، مخمل ،شانل ، هازان ودیگر پارچه های پرده ای را در مدل ها ی ساده ، چین دار و پلیسه دوخت.جنس نوار پرده 4 نخ از کتان با کیفیت است که در مقابل ...