قفل پیچی دستبند

350 تومان
فروش به صورت تکی  از این قفل در صنف دستبند سازی و……استفاده می شود . این قفل خاصیت پیچی دارد