نمایش دادن همه 11 نتیجه

زنجیر نقره ای آهنی سایز ۶

2,000 تومان
فروش به صورت متری از این زنجیر برای دستبند سازی و بدلیجات استفاده می کنند.

زنجیر آهنی طلایی حلقه ای

2,500 تومان
فروش به صورت متری  از این زنجیر برای دستبند سازی و بدلیجات استفاده می کنند.

زنجیر آهنی دودی سایز ۶

2,000 تومان
فروش به صورت متری  از این زنجیر برای دستبند سازی و بدلیجات استفاده می کنند.

زنجیر آهنی برنزی سایز ۶

2,000 تومان
فروش به صورت متری از این زنجیر برای دستبند سازی و بدلیجات استفاده می کنند.

زنجیر آهنی برنزی سایز ۴

2,000 تومان
فروش به صورت متری از این زنجیر برای دستبند سازی و بدلیجات استفاده می کنند.

زنجیر آهنی برنزی سایز ۹

2,000 تومان
فروش به صورت متری از این زنجیر برای دستبند سازی و بدلیجات استفاده می کنند.

زنجیر آهنی برنزی سایز ۸

4,000 تومان
فروش به صورت متری از این زنجیر برای دستبند سازی و بدلیجات استفاده می کنند.

زنجیر آهنی طلایی سایز ۵

2,000 تومان
فروش به صورت متری از این زنجیر برای دستبند سازی و بدلیجات استفاده می کنند.

زنجیر آهنی طلایی سایز ۶

2,000 تومان
فروش به صورت متری از این زنجیر برای دستبند سازی و بدلیجات استفاده می کنند.

زنجیر آهن طلایی سایز ۴

2,000 تومان
فروش به صورت متری از این زنجیر برای دستبند سازی و بدلیجات استفاده می کنند.

زنجیر تزیینی طلایی

2,500 تومان
 فروش به صورت متری از این زنجیر برای کارهای تزیینی دستبند سازی استفاده می کنند.