نمایش 1–12 از 38 نتیجه

سلفون چسب دار

10,000 تومان
از این سلفون برای آویز کردن کارهای بدلیجات و بسته بندی اشیای ریز که مناسب آویز کردن بر روی رگال می باشد استفاده می شود.

سلفون چسب دار

10,000 تومان
از این سلفون برای آویز کردن کارهای بدلیجات و بسته بندی اشیای ریز که مناسب آویز کردن بر روی رگال می باشد استفاده می شود.

سلفون چسب دار

7,000 تومان
  از این سلفون برای آویز کردن کارهای بدلیجات و بسته بندی اشیای ریز که مناسب آویز کردن بر روی رگال می باشد استفاده می شود.

سلفون چسب دار

5,000 تومان
از این سلفون برای آویز کردن کارهای بدلیجات و بسته بندی اشیای ریز که مناسب آویز کردن بر روی رگال می باشد استفاده می شود.

سلفون چسب دار

5,000 تومان
از این سلفون برای آویز کردن کارهای بدلیجات و بسته بندی اشیای ریز که مناسب آویز کردن بر روی رگال می باشد استفاده می شود.

قلب فومی ریز تزیینی

3,000 تومان
 فروش به صورت بسته ای این قلب فومی برای تزیین شیشه گیفت و مناسب برای کارهای تزیینی استفاده می شود

نوار پولک خطی تزیینی

350 تومان
فروش به صورت متری ازاین نوار پولک برای کارهای تزیین و عروسی وتزیین لیوان وکفش وکیف و……….استفاده می شود.