نمایش یک نتیجه

قزن چهار تکه شلوار

12,000 تومان
از قزن چهار تکه شلوار برای بستن  کمر شلوار استفاده میشود این بسته حاوی ده  قزن  چهار تکه است که از هر چهار عدد برای یک شلوار استفاده می شود.