نمایش یک نتیجه

سوزنDCسردوزخانگی(سایز انتخابی)

15,000 تومان28,000 تومان
این نوع سوزن های چرخ خیاطی برای چرخ های خیاطی سردوز مورد استفاده قرار می گیرد و معروف به...