نمایش 1–12 از 15 نتیجه

خوراک منگنه طلای سایز ۲۸

500 تومان
از این حلقه هابرای تزیین مانتو و گوشه ی بنر های تبلیغاتی وپارچه هایی که نیاز به سوراخ کردن و

خوراک منگنه مشکی سایز۲۸

16,000 تومان
خوراک منگنه مشکی سایز28 برای تزیین قسمت کمر وسردست  مانتوهای جلوباز و همچنین برای منگنه ی گوشه ی بنر تبلیغاتی و پارچه هایی که نیاز به سوراخ کردن وسپس حاشیه زدن استیل می خواهد استفاده می شود

خوراک منگنه طلایی سایز ۵۰

45,000 تومان
خوراک منگنه طلایی سایز 50  برای تزیین قسمت کمر وسردست  مانتوهای جلوباز و همچنین برای منگنه ی گوشه ی بنر تبلیغاتی و پارچه هایی که نیاز به سوراخ کردن وسپس حاشیه زدن استیل می خواهد استفاده می شود

خوراک منگنه نقره ای سایز۵۰

45,000 تومان
خوراک منگنه نقره ای سایز50  برای تزیین قسمت کمر وسردست  مانتوهای جلوباز و همچنین برای منگنه ی گوشه ی بنر تبلیغاتی و پارچه هایی که نیاز به سوراخ کردن وسپس حاشیه زدن استیل می خواهد استفاده می شود

خوراک منگنه نقره ای سایز۳۰

16,000 تومان
خوراک منگنه طلای سایز 30  برای تزیین قسمت کمر وسردست  مانتوهای جلوباز و همچنین برای منگنه ی گوشه ی بنر تبلیغاتی و پارچه هایی که نیاز به سوراخ کردن وسپس حاشیه زدن استیل می خواهد استفاده می شود

خوراک منگنه طلای سایز ۳۰

16,000 تومان
خوراک منگنه طلای سایز 30  برای تزیین قسمت کمر وسردست  مانتوهای جلوباز و همچنین برای منگنه ی گوشه ی بنر تبلیغاتی و پارچه هایی که نیاز به سوراخ کردن وسپس حاشیه زدن استیل می خواهد استفاده می شود
 

خوراک منگنه نقره ای سایز ۲۸

10,000 تومان
خوراک منگنه نقره ای سایز 28  برای تزیین قسمت کمر وسردست  مانتوهای جلوباز و همچنین برای منگنه ی گوشه ی بنر تبلیغاتی و پارچه هایی که نیاز به سوراخ کردن وسپس حاشیه زدن استیل می خواهد استفاده می شود

خوراک منگنه نقره ای سایز۲۳

10,000 تومان
خوراک منگنه نقره ای سایز23 برای تزیین قسمت کمر وسردست  مانتوهای جلوباز و همچنین برای منگنه ی گوشه ی بنر تبلیغاتی و پارچه هایی که نیاز به سوراخ کردن وسپس حاشیه زدن استیل می خواهد استفاده می شود