نمایش دادن همه 4 نتیجه

روغندان پلاستیکی ساده

1,000 تومان
ازاین روغندان برای مصارف روغن کاری ظریف استفاده می شود و جنس این روغندان ازپلاستیک نرم و ماندگاری بالای دارد.

روغندان پلاستیکی

3,000 تومان
ازاین روغندان برای مصارف روغن کاری ظریف استفاده می شود و جنس این روغندان ازپلاستیک نرم و ماندگاری بالای دارد.روغندان

روغندان خالی اعلا

6,000 تومان
ازاین روغندان برای مصارف روغن کاری ظریف استفاده می شود.درداخل روغندان یک گوی تعبیه شده است که باعثمی شود که

روغندان خالی

5,000 تومان
ازاین روغندان برای مصارف روغن کاری ظریف استفاده می شود.درداخل روغندان یک گوی تعبیه شده است که باعثمی شود که