نمایش 1–12 از 35 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

حلقه فلزی سایز 3/5 سانت

350 تومان
از این حلقه ی  فلزی برای دریم کچر و وسایل نمدی و……..استفاده می شود.

حلقه ی فلزی سایز 5 سانت

500 تومان
از این حلقه ی  فلزی برای دریم کچر و وسایل نمدی و……..استفاده می شود.

حلقه ی فلزی سایز 10سانت

750 تومان
از این حلقه ی  فلزی برای دریم کچر و وسایل نمدی و……..استفاده می شود.

حلقه ی فلزی سایز 12 سانت

1,300 تومان
از این حلقه ی  فلزی برای دریم کچر و وسایل نمدی و……..استفاده می شود.

حلقه فلزی سایز17 سانت

1,500 تومان
از این حلقه ی  فلزی برای دریم کچر و وسایل نمدی و……..استفاده می شود.

حلقه ی فلزی سایز 25 سانت

2,000 تومان
از این حلقه ی  فلزی برای دریم کچر و وسایل نمدی و……..استفاده می شود.

حلقه ی فلزی سایز30سانت

2,500 تومان
از این حلقه ی  فلزی برای دریم کچر و وسایل نمدی و……..استفاده می شود.

حلقه ی فلزی سایز 35 سانت

3,000 تومان
از این حلقه ها برای دریم کچر و وسایل نمدی و……استفاده می شود.

ساقه مسی گل سازی

1,000 تومان
ازاین ساقه مسی گل سازی برای ساقه ی گل وتل سر و………استفاده می شود.

پرچم یونولیتی

2,500 تومان
ازاین پرچم یونولیتی برای گل سازی و……استفاده می شود.

برگ متری مشکی

2,000 تومان
فروش به صورت متری از این برگ متری برای گل سازی و تاج عروس و تزیین اتاق و…….استفاده می گردد.

برگ متری سبز

2,000 تومان
فروش به صورت متری از این برگ متری برای گل سازی و تاج عروس و تزیین اتاق و…….استفاده می گردد.