نمایش دادن همه 6 نتیجه

گاز گیر آهنی برنزی

1,500 تومان
اندازه

6 میل

جنس

آهن

تعداد موجود در بسته

20عدد

رنگ ثابت

خیر

گاز گیر آهنی برنزی

1,500 تومان
جنس

آهن

اندازه

8 میل

تعداد موجود در هر بسته

20عدد

رنگ ثابت

خیر

گاز گیر آهنی برنزی

1,500 تومان
اندازه

1/5 سانتی متر

جنس

آهن

رنگ ثابت

خیر

تعداد موجود در هر بسته

10 عدد

گاز گیر آهنی نقره ای

1,500 تومان
اندازه

8 میل متر

جنس

آهن

تعداد موجود در بسته

20عدد

رنگ ثابت

خیر

گاز گیر آهنی نقره ای

1,500 تومان
اندازه

1/5 سانتی متر

جنس

آهنی

رنگ ثابت

خیر

تعداد موجود در هر بسته

10عدد

گاز گیر آهنی طلایی

1,500 تومان
اندازه

1/5 سانتی متر

جنس

آهن

تعداد موجود در هربسته

10 عدد

رنگ ثابت

خیر