نمایش 1–10 از 13 نتیجه

کریستال تراش سایز ۸

5,000 تومان
جنس

کریستال

اندازه هربند

45 سانتی متر

رنگ ثابت

بله

کریستال تراش سایز ۸

5,000 تومان
کد رنگ - انتخاب کنید >>>

1, 2, 3, 4, 5

جنس

کریستال

اندازه هربند

45 سانتی متر

رنگ ثابت

بله

کریستال تراش مشکی سایز ۴ و ۶ و۸

3,000 تومان4,000 تومان
جنس

کریستال

کد سایز --- انتخاب کنید

4, 6, 8

رنگ ثابت

بله

اندازه هربند

45 سانتی متر

کریستال تراش هفت رنگ مخلوط

4,500 تومان
سایز

6 و 8 مخلوط

جنس

کریستال

رنگ ثابت

بله

اندازه

35 سانتی متر

کریستال تراش مخروطی سایز ۴

4,000 تومان
اندازه هربند

45 سانتی متر

جنس

کریستال

رنگ ثابت

بله

کریستال تراش مخروطی سایز ۴

4,000 تومان
اندازه هر بند

45 سانتی متر

جنس

کریستال

رنگ ثابت

بله

کریستال تراش سایز ۶

4,000 تومان
کد رنگ - انتخاب کنید >>>

1, 2

جنس

کریستال

اندازه هربند

45 سانتی متر

رنگ ثابت

بله

کریستال تراش سایز ۶

4,000 تومان
کد رنگ - انتخاب کنید >>>

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

جنس

کریستال

اندازه هربند

45 سانتی متر

رنگ ثابت

بله

کریستال تراش سایز ۶

4,000 تومان
کد رنگ - انتخاب کنید >>>

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

جنس

کریستال

اندازه هربند

45 سانتی متر

رنگ ثابت

بله

کریستال تراش سایز ۶

4,000 تومان
کد رنگ - انتخاب کنید >>>

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

جنس

کریستال

اندازه هربند

45 سانتی متر

رنگ ثابت

بله