نمایش دادن همه 3 نتیجه

نوار اریب ۲ سانت

4,000 تومان
عرض نوار

2 سانت

جنس

بشور

متراژ

تقریبا 20 متر

نوار اریب ۱ سانت

3,000 تومان
جنس

بشور

متراژ

تقریبا 20 متر

عرض نوار

1 سانتی متر