نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

حلقه فلزی سایز 3/5 سانت

350 تومان
از این حلقه ی  فلزی برای دریم کچر و وسایل نمدی و……..استفاده می شود.

حلقه ی فلزی سایز 5 سانت

500 تومان
از این حلقه ی  فلزی برای دریم کچر و وسایل نمدی و……..استفاده می شود.

حلقه ی فلزی سایز 10سانت

750 تومان
از این حلقه ی  فلزی برای دریم کچر و وسایل نمدی و……..استفاده می شود.

حلقه ی فلزی سایز 12 سانت

1,300 تومان
از این حلقه ی  فلزی برای دریم کچر و وسایل نمدی و……..استفاده می شود.

حلقه فلزی سایز17 سانت

1,500 تومان
از این حلقه ی  فلزی برای دریم کچر و وسایل نمدی و……..استفاده می شود.

حلقه ی فلزی سایز 25 سانت

2,000 تومان
از این حلقه ی  فلزی برای دریم کچر و وسایل نمدی و……..استفاده می شود.

حلقه ی فلزی سایز30سانت

2,500 تومان
از این حلقه ی  فلزی برای دریم کچر و وسایل نمدی و……..استفاده می شود.

حلقه ی فلزی سایز 35 سانت

3,000 تومان
از این حلقه ها برای دریم کچر و وسایل نمدی و……استفاده می شود.

مربع فلزی متوسط

2,500 تومان
ازاین مربع فلزی برای تزیین کردن ودر نمد دوزی وگل سازی کاربرد بسیاری دارد.

مربع فلزی بزرگ

3,000 تومان
ازاین مربع فلزی برای تزیین کردن ودر نمد دوزی وگل سازی کاربرد بسیاری دارد.

قلب فلزی سایز بزرگ

3,000 تومان
ازاین قلب فلزی برای تزیین کردن ودر نمد دوزی و گل سازی کاربرد بسیار دارد.

قلب فلزی سایز متوسط

2,500 تومان
ازاین قلب فلزی برای تزیین کردن ودر نمد دوزی و گل سازی کاربرد بسیار دارد.