نمایش دادن همه 3 نتیجه

مروارید پهن رجی سایز ۶

9,000 تومان
فروش به صورت متری ازاین مرواریدها برای تزیینات دسته گل ولیوان وسبد و……….استفاده می شود.ودرسایز های ۸ و ۶ و

مروارید پهن رجی سایز ۴

9,000 تومان
فروش به صورت متری ازاین مرواریدها برای تزیینات دسته گل ولیوان وسبد و……….استفاده می شود.ودرسایز های ۸ و ۶ و

مروارید پهن رجی سایز ۸

9,000 تومان
فروش به صورت متری ازاین مرواریدها برای تزیینات دسته گل ولیوان وسبد و……….استفاده می شود.ودرسایز های ۸ و ۶ و