نمایش دادن همه 3 نتیجه

خودکار حرارتی نقره ای

4,000 تومان
خودکار حرارتی نقره ای به دلیل سریع پاک شدن آن با اتو کشی  و یا حرارت سشوار برای نشانه گذاری و کشیدن الگو  کاربرد زیادی دارد. و ویژه کار چرم است.

خودکار حرارتی رنگی

7,000 تومان
خودکار حرارتی رنگی به دلیل سریع پاک شدن آن با اتو کشی  و یا حرارت سشوار برای نشانه گذاری و کشیدن الگو  کاربرد زیادی دارد.

خودکار حرارتی BIA

15,000 تومان
خودکار حرارتی BIA  به دلیل سریع پاک شدن آن با اتو کشی  و یا حرارت سشوار برای نشانه گذاری و کشیدن الگو  کاربرد زیادی دارد.