خط کش آسان تا – مخصوص اتو کشی

62,000 تومان
خط کش آسان تا - مخصوص اتو کشی منعطف ونسوز به شما کمک میکند خط اتوهای دقیق و تمیزی از1سانت تا 10 سانت روی  پارچه بیاندازید و به دلیل نسوز بودن این محصول رد اتو کردن شما روی پارچه نمی افتد.