نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

اشل گونیا خیاطی

9,000 تومان
از این  اشل برای اندازه گیری وکارهای خیاطی وبرای الگو کشیدن استفاده می شود.

اشل خیاطی

9,000 تومان
از این  اشل برای اندازه گیری وکارهای خیاطی وبرای الگو کشیدن استفاده می شود.

گونیا اشل خیاطی

10,000 تومان
از این گونیا برای اندازه گیری وکارهای خیاطی وبرای الگو کشیدن استفاده می شود.

اشل خیاطی

9,000 تومان
از این  اشل برای اندازه گیری وکارهای خیاطی وبرای الگو کشیدن استفاده می شود.

اشل خیاطی

9,000 تومان
از این  اشل برای اندازه گیری وکارهای خیاطی وبرای الگو کشیدن استفاده می شود.

اشل خیاطی

9,000 تومان
از این ا شل برای اندازه گیری وکارهای خیاطی وبرای الگو کشیدن استفاده می شود.

گونیا خیاطی

9,000 تومان
از این گونیا برای اندازه گیری وکارهای خیاطی وبرای الگو کشیدن استفاده می شود.

پیسوله خیاطی

5,000 تومان
از این پیسوله برای کارهای خیاطی زنانه به کارمی رود.

خط کش پلاستیکی 50سانت

6,000 تومان
از این خط کش برای اندازه گیری و کارهای خیاطی استفاده می شود.