نمایش دادن همه 3 نتیجه

خط کش فلزی ۱ متری

46,000 تومان
خط کش فلزی 1 متری برای اندازه گیری و کارهای خیاطی استفاده می شود.از خط کش فلزی در خیاطی ورسم الگو های خیاطی استفاده میشود. این خط کش دارای درجه بندی به سانتی متر واینچ میباشد.

خط کش فلزی ۶۰ سانت

29,000 تومان
خط کش فلزی 60 سانت برای اندازه گیری و کارهای خیاطی استفاده می شود.از خط کش فلزی در خیاطی ورسم الگو های خیاطی استفاده میشود. این خط کش دارای درجه بندی به سانتی متر واینچ میباشد.

خط کش فلزی ۳۰ سانت

18,000 تومان
خط کش فلزی 30 سانت برای اندازه گیری و کارهای خیاطی استفاده می شود.از خط کش فلزی در خیاطی ورسم الگو های خیاطی استفاده میشود. این خط کش دارای درجه بندی به سانتی متر واینچ میباشد.