نمایش 1–12 از 20 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

اشل 1/4 خیاطی

2,000 تومان
از این اشل برای کارهای خیاطی استفاده می شود.که بیشتر برای الگو کشی که نصف اندازه ی واقعی الگو به

اشل 1/2 خیاطی

3,000 تومان
از این اشل برای کارهای خیاطی استفاده می شود.که بیشتر برای الگو کشی که نصف اندازه ی واقعی الگو به

متر

2,000 تومان
متر مخصوص برای کارهای خیاطی و اندازه گیری استفاده می شود.

متر جمع شونده

10,000 تومان
متر مخصوص برای کارهای خیاطی و اندازه گیری استفاده می شود.

متر جمع شونده

8,000 تومان
متر مخصوص برای کارهای خیاطی و اندازه گیری استفاده می شود.

اشل گونیا خیاطی

9,000 تومان
از این  اشل برای اندازه گیری وکارهای خیاطی وبرای الگو کشیدن استفاده می شود.

اشل خیاطی

9,000 تومان
از این  اشل برای اندازه گیری وکارهای خیاطی وبرای الگو کشیدن استفاده می شود.

گونیا اشل خیاطی

10,000 تومان
از این گونیا برای اندازه گیری وکارهای خیاطی وبرای الگو کشیدن استفاده می شود.

اشل خیاطی

9,000 تومان
از این  اشل برای اندازه گیری وکارهای خیاطی وبرای الگو کشیدن استفاده می شود.

اشل خیاطی

9,000 تومان
از این  اشل برای اندازه گیری وکارهای خیاطی وبرای الگو کشیدن استفاده می شود.

اشل خیاطی

9,000 تومان
از این ا شل برای اندازه گیری وکارهای خیاطی وبرای الگو کشیدن استفاده می شود.

گونیا خیاطی

9,000 تومان
از این گونیا برای اندازه گیری وکارهای خیاطی وبرای الگو کشیدن استفاده می شود.