نمایش یک نتیجه

بشکاف دسته چوبی ( سایز تیغه انتخابی )

8,000 تومان

بشکاف دسته چوبی ( سایز تیغه انتخابی ) یکی از ابزارهای خیاطی می باشد که برای بازکردن جای دکمه، بریدن نخ ها و شکافتن درزهای اشتباه لباس از...