نمایش دادن همه 3 نتیجه

پونز خیاطی رنگی

2,000 تومان
پونز در انواع مختلفی همچون پونزهای کوبیدنی، پونزهای مخصوص تابلو و پونزهایی فشاری یا پایه گرد یا گاهی اوقات به‌صورت گنبدی‌شکل

پونز خیاطی طلایی

2,000 تومان
پونز در انواع مختلفی همچون پونزهای کوبیدنی، پونزهای مخصوص تابلو و پونزهایی فشاری یا پایه گرد یا گاهی اوقات به‌صورت گنبدی‌شکل

پونز خیاطی نقره ای

2,000 تومان
پونز در انواع مختلفی همچون پونزهای کوبیدنی، پونزهای مخصوص تابلو و پونزهایی فشاری یا پایه گرد یا گاهی اوقات به‌صورت گنبدی‌شکل