محصولات ویژه

پایه غلطک دار چرخ صنعتی

60,000 تومان

پایه شانل ابردوزی چرخ صنعتی

45,000 تومان

قالب دکمه زن برنجی ( انواع سایز )

18,500 تومان67,000 تومان

گچ (مل) سه گوش خیاطی کوک (بسته 10 عددی)

8,500 تومان

مداد صابونی خیاطی

3,000 تومان

مداد ساده رنگی خیاطی

3,000 تومان

مداد شمعی آریا (تکی / بسته ای)

2,000 تومان15,500 تومان

بشکاف دسته چوبی

4,200 تومان

پشم شیشه 150 گرمی (متری)

8,000 تومان

لایه چسب کاغذی تایوان

5,200 تومان

چسب حرارتی کوچک و بزرگ ( شفاف / صنعتی )

1,500 تومان4,500 تومان

اشل 1/2 و 1/4 خیاطی

3,500 تومان4,500 تومان

کش دستبند (تکی/بسته ای)

2,000 تومان17,500 تومان

کش حوله ای مخصوص ماسک (بسته 10 متری)

12,000 تومان

کش نیم سانت خارجی سفید/مشکی (بسته 10 متری)

12,000 تومان

کش 1 سانت خارجی سفید/مشکی (بسته 10 متری)

14,000 تومان

کش 5 سانت ایرانی سفید/مشکی (بسته 5 متری)

21,000 تومان22,000 تومان

کش 4 سانت ایرانی سفید/مشکی (بسته 5 متری)

16,000 تومان17,000 تومان

کش 3 سانت ایرانی سفید/مشکی (بسته 5 متری)

12,000 تومان13,000 تومان

کش 2/5 سانت ایرانی سفید/مشکی (بسته 5 متری)

10,000 تومان11,000 تومان

کش 2 سانت ایرانی سفید/مشکی (بسته 5 متری)

8,000 تومان9,000 تومان

کش یک و نیم سانت ایرانی سفید / مشکی (بسته 10 متری)

11,000 تومان12,000 تومان

کش یک سانت ایرانی سفید / مشکی (بسته 10 متری)

8,000 تومان9,000 تومان

کش نیم سانت ایرانی سفید / مشکی (بسته 10 متری)

6,000 تومان

ماسوره چرخ صنعتی

1,500 تومان2,000 تومان

نخ دستی گوزن سفید/مشکی (تکی/بسته ای)

1,500 تومان15,000 تومان

سوزن سردوز DC صنعتی

35,000 تومان

سوزن میاندوز DV صنعتی

50,000 تومان

سوزن DNC سردوز خانگی شماره 14

10,000 تومان

سوزن HA چرخ خانگی اصل (10 عددی)

14,000 تومان