محصولات ویژه

متر ژله ای ۵۰ و ۶۰ سانت

90,000 تومان100,000 تومان

قیچی صنعتی خیاطی

170,000 تومان195,000 تومان

پایه غلطک دار چرخ صنعتی

60,000 تومان

پایه شانل ابردوزی چرخ صنعتی

45,000 تومان

قالب دکمه زن برنجی ( انواع سایز )

18,500 تومان67,000 تومان

گچ (مل) سه گوش خیاطی کوک (بسته ۱۰ عددی)

8,500 تومان

مداد صابونی خیاطی

3,000 تومان

مداد ساده رنگی خیاطی

3,000 تومان

مداد شمعی آریا (تکی / بسته ای)

2,000 تومان15,500 تومان

بشکاف دسته چوبی

5,000 تومان

پشم شیشه ۱۵۰ گرمی (متری)

8,000 تومان

لایه چسب کاغذی تایوان

5,200 تومان

چسب حرارتی کوچک و بزرگ ( شفاف / صنعتی )

1,500 تومان4,500 تومان

اشل ۱/۲ و ۱/۴ خیاطی

3,500 تومان4,500 تومان

کش دستبند (تکی/بسته ای)

2,000 تومان20,000 تومان

کش حوله ای مخصوص ماسک (بسته ۱۰ متری)

12,000 تومان

کش نیم سانت خارجی سفید/مشکی (بسته ۱۰ متری)

12,000 تومان

کش ۱ سانت خارجی سفید/مشکی (بسته ۱۰ متری)

14,000 تومان

کش ۵ سانت ایرانی سفید/مشکی (بسته ۵ متری)

21,000 تومان22,000 تومان

کش ۴ سانت ایرانی سفید/مشکی (بسته ۵ متری)

16,000 تومان17,000 تومان

کش ۳ سانت ایرانی سفید/مشکی (بسته ۵ متری)

12,000 تومان13,000 تومان

کش ۲/۵ سانت ایرانی سفید/مشکی (بسته ۵ متری)

10,000 تومان11,000 تومان

کش ۲ سانت ایرانی سفید/مشکی (بسته ۵ متری)

8,000 تومان9,000 تومان

کش یک و نیم سانت ایرانی سفید / مشکی (بسته ۱۰ متری)

11,000 تومان12,000 تومان

کش یک سانت ایرانی سفید / مشکی (بسته ۱۰ متری)

8,000 تومان9,000 تومان

کش نیم سانت ایرانی سفید / مشکی (بسته ۱۰ متری)

6,000 تومان

ماسوره چرخ صنعتی

1,500 تومان2,000 تومان

نخ دستی گوزن سفید/مشکی (تکی/بسته ای)

1,500 تومان15,000 تومان

سوزن سردوز DC صنعتی

35,000 تومان

سوزن میاندوز DV صنعتی

50,000 تومان